Energetska učinkovitost i obnovljiva energija

Naše prednosti

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije dva su najčešće spominjana pojma u kontekstu održivosti i zaštite okoliša. Uz zaštitu okoliša i smanjenje emisija stakleničkih plinova, primarni ciljevi obnovljive strategije zajednica uključuju razvoj novih inovativnih tehnologija u svim područjima ljudske djelatnosti, te podizanje kvalitete života zajednica.

Naše usluge

  • Pripremu i prijavu projektnih prijedloga za sufinanciranje
  • Razvoj i upravljanje projektima
  • Pripremu i razradu koncepata provedbe mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  • Implementacija europskih istraživačkih i demonstracijskih projekata
  • Energetske preglede u zgradarstvu i industriji
  • Energetsko certificiranje sukladno hrvatskim zakonima i propisima, te u suradnji s iC grupom LEED i BREEAM certificiranje
  • Tehničke i financijske analize, te verifikaciju tehničkih i financijskih modela
  • Stručni nadzor
  • Savjetodavne usluge vezane uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Osoba za kontakt:

Srećko Lačen

Ovlašteni inženjer strojarstva

s.lacen@ic-group.org

042 314 473

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!