EU projekt

KORISNIK: iC ARTPROJEKT d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA: “Povećanje konkurentnosti društva iC ARTPROJEKT implementacijom novih IKT rješenja”

KRATKI OPIS PROJEKTA: Svrha projekta je instalacijom programskih IKT rješenja i strojne IKT opreme unaprijediti cijelokupno poslovanje kroz unaprjeđenje sljedećih poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, marketing, prodaja te proces projektiranja. Unaprjeđenjem poslovnih procesa u konačnici će se povećat i konkurentnost društva iC ARTPROJEKT.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Realizacija Projekta poduzeću će omogućiti ostvarenje 3 specifična cilja: povećanje konkurentnosti kroz kvalitetno upravljanje poslovnim procesima, povećanje učinkovitosti poslovanja kroz implementaciju suvremenih IKT rješenja te povećanje produktivnosti zaposlenika kroz učinkovitiju organizaciju rada. Rezultat projekta su implementirana nova IKT rješenja u poslovni proces.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK): 399.452,50 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 194.919,68 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 4. ožujka 2019. – 4. rujna 2020.

KONTAKT OSOBA: Tihomir Sajko, t.sajko@ic-group.org

KORISNI LINKOVI:
www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj