Jasna Zdunić

Vodovod i odvodnja

Zvanje

Inženjerka građevinarstva (ing.građ.)
Sveučilište u Zagrebu Građevinski institut Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu

Trenutna pozicija

Voditelj projektnog odjela vodovoda i odvodnje
Projektantica

j.zdunic@ic-group.org

042 314 466

Ključne kvalifikacije

Projektiranje instalacija vodovoda i odvodnje
Projektiranje vanjskog uređenja

Međunarodno iskustvo

Članstva

Hrvatska komora inženjera građevinarstva