Naš tim

Svaki projekt zahtijeva posebno razrađen pristup za rješavanje jednostavnih i kompleksnih zadataka. Inženjerska znanja u kombinaciji s dugogodišnjim iskustvom i bliskom suradnjom sa svim sudionicima osiguravaju pozitivan ishod svakog projekta.


ANTONIO AUKER

Elektrotehnika
Zanimanje
Suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Projektiranje elektroinstalacija
Godina rođenja
1992
Obrazovanje
Bacc.ing.el.
Sveučilište Sjever, Odjel elektrotehnike, smjer: automatizacija
Međunarodno iskustvo

JURICA BEHIN

Strojarstvo
Zanimanje
Suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Projektiranje strojarskih instalacija
Projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije
Godina rođenja
1995
Obrazovanje
Arhitektonski tehničar
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin
Međunarodno iskustvo
Austrija, Slovenija

ŽELJKA CRNČIĆ

Strojarstvo
Zanimanje
Tehnički crtač, suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Projektiranje elektroinstalacija.
Projektiranje strojarskih instalacija
Projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije
Tehničke analize projekata EE i energetski pregledi.
Suradnja u izradi arhitektonskih projekata
Godina rođenja
1982
Obrazovanje
Građevinski tehničar
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, smjer - visokogradnja
Međunarodno iskustvo
Austrija, Slovenija, Kazahstan

DAMIR DREMPETIĆ

Elektrotehnika
Zanimanje
Suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant, crtač
Članstva
Ključne kvalifikacije
Projektiranje elektroinstalacija
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Tehničke analize projekata EE i energetski pregledi
Godina rođenja
1982
Obrazovanje
Tehničar za elektroniku
Elektrostrojarska škola Varaždin
Međunarodno iskustvo
Austrija
Njemačka
Slovenija

MONIKA ĐUNĐEK

Graditeljstvo
Zanimanje
Arhitektonski tehničar
Trenutna pozicija
Administrativni djelatnik i suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Administrativni uredski poslovi,
Razvoj i priprema projektnih prijedloga,
projektiranje strojarskih instalacija,
projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije, suradnja u izradi arhitektonskih projekata
Godina rođenja
1994
Obrazovanje
Arhitektonski tehničar
Graditeljska i prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin
Međunarodno iskustvo

NIKOLA JOVANOVIĆ

Strojarstvo
Zanimanje
Suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Projektiranje strojarskih instalacija i postrojenja
Projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije
Godina rođenja
1995
Obrazovanje
Mag. ing. mech.
Sveučilište Sjever, Varaždin; smjer - Strojarstvo
Međunarodno iskustvo
Austrija, Kazahstan

BORIS KRAMARIĆ

Elektrotehnika
Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
Zanimanje
Konzultant u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, ovlašteni inženjer elektrotehnike, osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje
Trenutna pozicija
Voditelj projekata
Voditelj projektnog odjela elektroinstalacija
Članstva
Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
Ključne kvalifikacije
Tehničke i ekonomske analize projekata OIE i EE
Energetsko planiranje i analize energetskih sektora
Projektiranje elektro instalacija
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Godina rođenja
1976
Obrazovanje
dipl. ing. el.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, smjer: energetski sustavi
Ovlašteni energetski certifikator
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Međunarodno iskustvo
Slovenija, Srbija, BiH, Mađarska, Austrija, UAE, Jamajka

SREĆKO LAČEN

Strojarstvo
Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
Zanimanje
Projektant, nadzorni inženjer i konzultant za sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, sustave opskrbe plinom i vodom, sustava odvodnje i tretmana otpadnih voda, te obnovljivih izvora energije i en
Trenutna pozicija
Koordinator i voditelj projekata, nadzorni inženjer za strojarske instalacije
Članstva
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Ključne kvalifikacije
Projektiranje i nadzor strojarskih instalacija u sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije, sustavima opskrbe plinom i vodom, sustavima odvodnje i tretmana otpadnih voda, te obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
Provedba energetskih pregleda složenih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije u zgradama
Tehničko ekonomske analize složenih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije
Godina rođenja
1957
Obrazovanje
dipl. ing. stroj.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Međunarodno iskustvo
Slovenija, Rusija, Srbija, BiH, Austrija, UAE

KRISTIJAN LUKAČEK

Elektrotehnika
Zanimanje
Suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Projektiranje elektroinstalacija
Godina rođenja
1992
Obrazovanje
Bacc.ing.el.
Sveučilište Sjever, Odjel elektrotehnike, smjer: automatizacija
Međunarodno iskustvo

MICHAELA NOVAK

Strojarstvo
Zanimanje
Inženjer strojarstva
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Projektiranje strojarskih instalacija i postrojenja
Projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije
Godina rođenja
1995
Obrazovanje
Mag. ing. mech.
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Međunarodno iskustvo

TIHOMIR SAJKO

Elektrotehnika
Zanimanje
Magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, smjer elektroenergetika
Trenutna pozicija
Direktor iC artprojekt d.o.o.
Članstva
Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
ICPMA
Ključne kvalifikacije
Projektiranje i stručni nadzor u stambenom, poslovnom, industrijskom, hotelskom i energetskom sektoru te u sektoru zaštite okoliša
Direktor tvrtke i voditelj tima
Upravljanje projektima električnih instalacija u zgradama i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
Međunarodno iskustvo u vođenju projekata i gradnje
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Godina rođenja
1970
Obrazovanje
Mr. sc. dipl. ing. el.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, magistarski rad vezan uz računalnu potporu projektiranju električnih instalacija
Međunarodno iskustvo
Slovenija, Srbija, BiH, Mađarska, Rumunjska

ERVIN VANJEK

Elektrotehnika
Zanimanje
Suradnik projektant
Trenutna pozicija
Suradnik projektant
Članstva
Ključne kvalifikacije
Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Projektiranje elektroinstalacija
Godina rođenja
1998
Obrazovanje
Tehničar za računalstvo
Elektrostrojarska škola Varaždin
Međunarodno iskustvo
Austrija, Slovenija

JASNA ZDUNIĆ

Hidroinstalacije
Vanjsko uređenje
Zanimanje
Ovlašteni inženjer građevine
Trenutna pozicija
Voditelj projektnog odjela hidroinstalacija
Članstva
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Ključne kvalifikacije
Projektiranje hidroinstalacija
Projektiranje vanjskog uređenja
Godina rođenja
1964
Obrazovanje
ing.građ.
Sveučilište u Zagrebu Građevinski institut Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu
Međunarodno iskustvo

FRAN ZORMAN

Elektrotehnika
Zanimanje
Suradnik projektant
Ovlašteni inženjer elektrotehnike
Trenutna pozicija
Koordinator projekata i suradnik projektant
Članstva
Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
Ključne kvalifikacije
Projektiranje elektroinstalacija
Razvoj i priprema elektrotehničkih projektnih prijedloga
Godina rođenja
1993
Obrazovanje
Mag. ing. el.
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Međunarodno iskustvo
Austrija, Slovenija