Nikola Jovanović

Strojarstvo

Zvanje

Magistar inženjer strojarstva (mag. ing. mech.)
Sveučilište Sjever, Varaždin; smjer – Strojarstvo

Trenutna pozicija

Projektant

n.jovanovic@ic-group.org

042 314 471

Ključne kvalifikacije

Razvoj i priprema projektnih prijedloga
Projektiranje strojarskih instalacija i postrojenja
Projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije

Međunarodno iskustvo

Austrija, Kazahstan, Slovačka, Mađarska