Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu

Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu

Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu Kosovo Trajanje: od 17.12.2013. do 31.12.2016. | Usluge: Razvoj metodologije i plana rada, priprema alata i procedura za detaljne energetske preglede, energetski pregledi, verifikacija energetskih pregleda i...