Bioplinsko postrojenje Cirkvena

Crikvena | Hrvatska

Trajanje: 2012. | Usluge: Strojarsko tehnološki projekt i projekt strojarskih instalacija

Ciljevi projekta

Za investitora potrebno je izraditi projekt bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije (bioplinska kogeneracija) u Cirkveni. Osim za proizvodnju električne energije postrojenje će toplinskom energijom opskrbljivati zgradu uprave za potrebe grijanja, odnosno hlađenja, fermentera za grijanje supstrata, sušaru za sušenje zrnastih poljoprivrednih proizvoda i plastenike za potrebe grijanja.

Podaci o projektu

Sirovina za proizvodnju bioplina će biti kukuruzna silaža, te otpad iz gnojovke postojeće farme investitora. Ukupna predvidiva količina kukuruzne silaže je 9.000 t/god i 4.000 t/god stajskog gnoja.
Postrojenje će proizvesti cca 1.920.250 Nm3/god bioplina srednje ogrjevne vrijednosti 6 – 6,5 kWh/Nm3.
Uk. električna snaga postrojenja: 500 kW
Uk. toplinska snaga postrojenja: 490 kW

Specifičnosti projekta

Projektiranje s unaprijed zgotovljenim modulima

Fotografije: Google maps

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!