Bioplinsko postrojenje Molve

Molve | Hrvatska

Trajanje: 2012. | Usluge: Strojarsko tehnološki projekt

Ciljevi projekta

Za investitora potrebno je izraditi projekt bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije (bioplinska kogeneracija) u Molvama.

Podaci o projektu

Sirovina za proizvodnju bioplina će biti kukuruzna silaža, te otpad iz gnojovke postojeće farme investitora. Ukupna predvidiva količina kukuruzne silaže je 4.800 t/god i 2.500 t/god gnoja.
Postrojenje će proizvesti cca 1.010.973 Nm3/god bioplina srednje ogrjevne vrijednosti 6 – 6,5 kWh/Nm3.
Uk. električna snaga postrojenja: 250 kW
Uk. toplinska snaga postrojenja: 290 kW

Specifičnosti projekta

Projektiranje s unaprijed zgotovljenim modulima

Fotografije: Google maps

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!