Centralna kuhinja Mesna industrija Danica – Podravka

Koprivnica | Hrvatska

Trajanje: od 10.2015. do 4.2016. | Usluge: Priprema glavnih i izvedbenih strojarskih i elektrotehničkih projekata

Ciljevi projekta

Cilj je izrada glavnih i izvedbenih projekata rekonstrukcije, adaptacije i prenamjene postojećih građevina u centralnu kuhinju gotove i polugotove hrane. Kako bi se osigurali primjereni radni uvjeti, potrebno je izraditi projekte grijanja, hlađenja, ventilacije, te elektrotehničke projekte.

Podaci o projektu

Zračno i radijatorsko grijanje
Hlađenje prostora kuhinje i hladnjača
Provjetravanje prostora

Specifičnosti projekta

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!