Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu

Kosovo

Trajanje: od 17.12.2013. do 31.12.2016. | Usluge: Razvoj metodologije i plana rada, priprema alata i procedura za detaljne energetske preglede, energetski pregledi, verifikacija energetskih pregleda i predloženih mjera

Ciljevi projekta

Cilj ovog zadatka je procjena potencijala mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama u Kosovu, te procjena potrošnje postojećih zgrada koja će opravdati investicije. Navedeni će ciljevi pomoći vladi Kosova u ispunjenju ciljeva vezanih uz energetsku učinkovitost u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti (NEEAP) što je zahtijevano Sporazumom o energetskoj zajednici.

Podaci o projektu

149 javnih zgrada

Specifičnosti projekta

Projekt uključuje edukacijske komponente za lokalne osobe koje provode energetske preglede, interesne skupine i institucije.

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!