Izgradnja mehaničkog dijela UPOV grada Osijeka (faza II)

Osijek | Hrvatska

Trajanje: od 2.2015. do 5.2016. | Usluge: Izrada strojarskog projekta ugradnje tehnološke opreme

Ciljevi projekta

Cilj je izrada strojarske dokumentacije ugradnje tehnološke opreme za fazu II izgradnje UPOV Osijek – mehaničkog dijela uređaja s izljevom u rijeku Dravu.

Podaci o projektu

170.000 ES

Specifičnosti projekta

Ulazna crpna stanica Q=6 m³/s
Zgrada grube rešetke i prihvat septičkog mulja
Zgrada finih rešetki
Aerirani pjeskolov-mastolov
Primarni taložnici
Konačno ispuštanje u rijeku Dravu

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!