Projektantske usluge za građevine u sklopu Stella Maris Resorta

Umag | Hrvatska

Trajanje: od 2006. do 2011. | Usluge: Projektiranje elektro instalacija, vode i kanalizacije

Ciljevi projekta

Izrada projekata elektro instalacija, te instalacija vode i kanalizacije za više turističkih objekata u sklopu Stella Maris Resorta.

Podaci o projektu

Istrian Villas
Ville Stella i Sirena
Sol Amfora apartmani i bungalovi

Specifičnosti projekta

Turistički sadržaji, velik broj objekata, složeni projekti

Fotografije: Melia

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!