Provedba kreditne linije EIB-a za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija

Trajanje: od 1.4.2010. do 30.11.2016. | Usluge: Konzultantske usluge u području energije, tehnička i ekonomska procjena opravdanosti projekata, verifikacija mjera energetske učinkovitosti i OIE, potpora lokalnim bankama

Ciljevi projekta

Smanjenje potrošnje energije, povećano korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova su od značajnog interesa Europske Komisije. Kreditna linija za energetsku učinkovitost će pomoći za promociju razvoja energetske učinkovitosti na Balkanu i u Hrvatskoj.

Podaci o projektu

Potpora u javnim i privatnim investicijama.

Specifičnosti projekta

Potpora lokalnim bankama u obliku treninga i radionica s ciljem identifikacije projekata energetske učinkovitosti.

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!