Rekonstrukcija sustava opskrbe vodom i sustava odvodnje grada Karlovca i Duge Rese

Hrvatska

Trajanje: od 2009. do 2012. | Usluge: Nadzor nad izvođenjem radova na strojarskim instalacijama

Ciljevi projekta

Projektiranje i izrada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sakupljenih iz odvodnog sustava grada Karlovca i Duge Rese.

Podaci o projektu

Kapacitet postrojenja 100.000 EJ, ukupna vrijednost investicije 15.785.349 €

Specifičnosti projekta

Mikrotuneliranje rijeke Korane pri prolasku tlačnog odvodnog kolektora od glavne precrpne stanice grada Karlovca prema pročistaču. Izvođenje prema Ugovoru sklopljenom prema FIDIC modelu žute knjige.

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!