Shopping park Supernova

Varaždin | Hrvatska

Trajanje: od 2008. do 2009. | Usluge: Projektiranje strojarskih instalacija, te vode i odvodnje

Ciljevi projekta

Priprema projekata instalacija grijanja i hlađenja, vode i kanalizacije, te plina za trgovački centar neto površine cca 16.000 m2.

Podaci o projektu

Korištenje: trgovina za gradnju, dom i vrt te specijalizirani trgovački centar i ostali sadržaji.

Specifičnosti projekta

Centar se nalazi u Varaždinu te je jedan od prvih trgovačkih centara sa specijaliziranim sadržajima u ovom dijelu Hrvatske.

Fotografije: Google

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!