Škola Mödling

Mödling | Austrija

Trajanje: od 4.1.2018. do 14.5.2019. | Usluge: Izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Ciljevi projekta

Glavni cilj je izrada projekata svih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija, voda i kanalizacija, električne instalacije) na razini glavnog i izvedbenog projekta za školu u Möblingu. Objekt je planiran da zadovoljava visoke standarde energetske učinkovitosti i iskorištavaju obnovljive izvore energije za potrebe grijanja i hlađenja u najvećoj mogućoj mjeri.

Podaci o projektu

Obrazovna ustanova
Bruto površina objekta: 12.000 m²

Specifičnosti projekta

Visoki standard energetske učinkovitosti.
Maksimizacija upotrebe obnovljivih izvora energije.

Fotografije: BG/BRG Keimgasse

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!