“SOLUTION”: Demonstracija obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti

Hrvatska

Trajanje: od 6.11.2009. do 23.10.2014 | Usluge: Procjena mjera energetske učinkovitosti, konzultantske usluge, konzultantske usluge u energetici, Istraživanje i razvoj

Ciljevi projekta

Demonstracija inovativnih tehnologija s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova, te povećanje energetske učinkovitosti na otoku Hvaru (Hrvatska, Jadran) u sklopu CONCERTO programa.

Podaci o projektu

10.000 stanovnika + 15.000 turista tijekom turističke sezone

Specifičnosti projekta

Primjena inovativnih tehnologija energetske učinkovitosti i OIE, poput mobilnog bioplinskog postrojenja koje koristi otpad od prerade maslina i drugi bio-otpad za proizvodnju električne i toplinske energije, te komposta; demonstracija fotonaponskog postrojenja velike snage, te postrojenja za solarno hlađenje.

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!