Studije pred-izvodljivosti za biomasu za 15 tvrtki za daljinsko grijanje u Srbiji

Srbija

Trajanje: od 2.9.2013. do 30.4.2014. | Usluge: Istraživanje podataka i sažetak, razrada detaljnih zadataka, izrada karata i projektne dokumentacije za koncepte, usklađivanje rezultata i izvještaja sa oba tima

Ciljevi projekta

Cilj projekta je omogućavanje razvoja tržišta biomase i potpora održivom korištenju biomase u proizvodnji toplinske i električne energije u Srbiji. U pogledu kapitalnih investicija, vlada Republike Srbije i KfW predviđaju izgradnju nekoliko kogeneracijskih postrojenja na biomasu u suradnji s tvrtkama za daljinsko grijanje kako bi se iskoristio veliki energetski potencijal biomase u Srbiji te povećala učinkovitost proizvodnje toplinske i električne energije u Srbiji uvođenjem učinkovitih tehnologija proizvodnje energije.

Podaci o projektu

15 tvrtki za daljinsko grijanje, 500 MW toplinskog kapaciteta, 5-84 MW toplinskog kapaciteta po postrojenju, preliminarna procjena 400.000 t/god. biomase, preliminarna procjena 1.300 GWh/god. energije iz biomase, procjena 100 mil. € investicija

Specifičnosti projekta

Velik broj lokacija koje je potrebno istražiti u kratkom vremenskom roku.

Fotografije: iC Arhiva

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!