Veteranski centar Petrinja

Petrinja | Hrvatska

Trajanje: od 27.4.2018. do 2022. | Usluge: Priprema idejnih, glavnih i izvedbenih projekata.

Ciljevi projekta

Glavni cilj je izrada projekata svih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija, voda i kanalizacija, električne instalacije) na razini idejnog, glavnog i potom izvedbenog projekta. Po završetku radova objet će biti smještajno – rehabilitacijska ustanova.

Podaci o projektu

Zdravstveno rehabilitacijski centar
Bruto površina objekta: 6.500 m²

Specifičnosti projekta

Objekt će biti smještajno rehabilitacijski centar.
Ispunjeni visoki standardi i očekivanja.

Fotografije: Gi grupa

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!