Višenamjenski centar

Nur-Sultan | Kazahstan

Trajanje: od 6.9.2017. do 23.8.2018. | Usluge: Projektiranje glavnog i izvedbenog projekta.

Ciljevi projekta

Glavni cilj je izrada projekata instalacija vodovoda i kanalizacije na razini glavnog i izvedbenog projekta za trgovački centar sa smještajnim jedinicama u Nur-Sultanu u Kazahstanu. Objekt je planiran da zadovoljava visoke standarde energetske učinkovitosti i iskorištavaju obnovljive izvore energije za potrebe grijanja i hlađenja u najvećoj mogućoj mjeri.

Podaci o projektu

Kemijski tretman sanitarne vode
Bruto površina objekta: 120.000 m²

Specifičnosti projekta

Potreba za ispunjavanje visokih kriterija i standarda. Specifičnost projektiranja velikih projekata u srednjoj Aziji.
Potreba za implementacijom sustava za kemijski tretman sanitarne vode.

Fotografije: Mabetex Project Engineering

Potrebno Vam je projektiranje strojarskih instalcija?

Potrebno Vam je projektiranje vodovoda i odvodnje?

Potrebno Vam je projektiranje elektroinstalacija?

Javite nam se!