Certificiranje

22 objekta u sklopu Opće Bolnice Varaždin (Varaždin, Novi Marof, Klenovnik)
Energetski pregled i energetsko certificiranje
Ukupna korisna površina - Ak = 58.609 m2
4 javne zgrade u Novom Marofu
Energetski pregled i energetsko certificiranje
Ukupna korisna površina - Ak = 3.910 m2
Stambeno-poslovna zgrada Glavna 24, Prelog
Energetski pregled i energetsko certificiranje
Ukupna korisna površina - Ak = 2.004 m2
Stambeno-poslovna zgrada Zagrebačka 2b, Novi Marof
Energetski pregled i energetsko certificiranje
Ukupna korisna površina - Ak = 1.462 m2
Stambena zgrada Kardinala Franje 6, Ludbreg
Energetski pregled i energetsko certificiranje
Ukupna korisna površina - Ak = 1.136 m2