Energetska učinkovitost i obnovljiva energija
Energetska studija, energetski certifikati i glavni projekti za energetsku obnovu škole
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 4.2016. do 12.2016.
Usluge
Priprema energetske studije (idejnog rješenja), priprema energetskih pregleda i certifikata, priprema glavnog projekta energetske obnove
  • Energetska studija, energetski certifikati i glavni projekti za energetsku obnovu škole Energetska studija, energetski certifikati i glavni projekti za energetsku obnovu škole Energetska studija, energetski certifikati i glavni projekti za energetsku obnovu škole
  • Energetska studija, energetski certifikati i glavni projekti za energetsku obnovu škole Energetska studija, energetski certifikati i glavni projekti za energetsku obnovu škole

Ciljevi projekta
Cilj ovog zadatka je priprema energetske studije s ciljem identifikacije troškovno opitmalnih rješenja energetske obnove, kao i priprema energetskih certifikata za osnovnu školu i dvoranu "Braća Radić" Koprivnica. Rješenja identificirana u energetskoj studiji se potom formuliraju u glavni projekt energetske obnove sukladno zahtjevima.
Podaci o projektu
Neto površina objekta: 4.696 m²
Specifičnosti projekta
Izrada detaljnog energetskog modela u skladu s Algoritmom za izračun energetskih svojstava zgrada
Izrada troškovno-optimalne analize
Ugradnja ventilacije s rekuperacijom topline
Sveučilište sjever (zgrade 1 i 3) - Detaljna energetsko-investicijska studija - NZEB standard
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 4.2015. do 7.2015.
Usluge
Izrada detaljne energetsko-investicijske studije, izrada energetskih pregleda i energetskih certifikata
  • Sveučilište sjever (zgrade 1 i 3) - Detaljna energetsko-investicijska studija - NZEB standard Sveučilište sjever (zgrade 1 i 3) - Detaljna energetsko-investicijska studija - NZEB standard Sveučilište sjever (zgrade 1 i 3) - Detaljna energetsko-investicijska studija - NZEB standard
  • Sveučilište sjever (zgrade 1 i 3) - Detaljna energetsko-investicijska studija - NZEB standard

Ciljevi projekta
Agencija za za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) za potrebe provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. je naručila izradu detaljne energetsko-investicijske studije s ciljem približavanja standardu gotovo nula energetske zgrade za obnovu zgrada 1 i 3 Sveučiliša Sjever u Varaždinu.
Podaci o projektu
2 zgrade, ca. 2.563 m² korisne površine
Specifičnosti projekta
Izrada detaljne energetsko-investicijske studije, definiranje varijanti obnove, definiranje varijanti korištenja alternativnih i obnovljivih izvora energije
Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu
Fotografije: iC Arhiva
Država
Kosovo
Trajanje
od 17.12.2013. do 31.12.2016.
Usluge
Razvoj metodologije i plana rada, priprema alata i procedura za detaljne energetske preglede, energetski pregledi, verifikacija energetskih pregleda i predloženih mjera
  • Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu Energetski pregledi za 149 javnih zgrada u Kosovu

Ciljevi projekta
Cilj ovog zadatka je procjena potencijala mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama u Kosovu, te procjena potrošnje postojećih zgrada koja će opravdati investicije. Navedeni će ciljevi pomoći vladi Kosova u ispunjenju ciljeva vezanih uz energetsku učinkovitost u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti (NEEAP) što je zahtijevano Sporazumom o energetskoj zajednici.
Podaci o projektu
149 javnih zgrada
Specifičnosti projekta
Projekt uključuje edukacijske komponente za lokalne osobe koje provode energetske preglede, interesne skupine i institucije.
DE-HUMUS Decentralizirano bioplinsko postrojenje male snage za proizvodnju komposta i dr.
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 7.11.2011. do 28.2.2015.
Usluge
Istraživanje i razvoj
  • DE-HUMUS Decentralizirano bioplinsko postrojenje male snage za proizvodnju komposta i dr. DE-HUMUS Decentralizirano bioplinsko postrojenje male snage za proizvodnju komposta i dr. DE-HUMUS Decentralizirano bioplinsko postrojenje male snage za proizvodnju komposta i dr.

Ciljevi projekta
Pilot projekt bioplinskog postrojenja kako bi se ukazalo na mogućnost pogona postrojenja za proizvodnju komposta i bioplina iz otpada iz prerade maslina ili otpada iz vinarija.
Podaci o projektu
1 pilot postrojenje po zemlji, 5 zemalja
Specifičnosti projekta
Istraživački i razvojni projekt za demonstraciju, potpora CIP Eco-Innovation Programa
Projektiranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama u općinama u Kosovu
Fotografije: iC Arhiva
Država
Kosovo
Trajanje
od 9.5.2011. do 30.11.2012.
Usluge
Procjena zgrada pogodnih za sunčeve toplinske sustave, simulacije sunčevih toplinskih sustava, projektiranje sustava
  • Projektiranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama u općinama u Kosovu

Ciljevi projekta
Glavni cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti u javnim zgradama kroz implementaciju mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koji će smanjiti utjecaj na okoliš.
Podaci o projektu
65 javnih škola, 2 bolnice. Uključene mjere: novi sustavi grijanja i rasvjete, toplinska izolacija ovojnice zgrade, sunčevi toplinski sustavi, nove instalacije vode
Specifičnosti projekta
Velik izazov: logistika; 67 zgrada u cijelom Kosovu
Provedba kreditne linije EIB-a za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
Fotografije: iC Arhiva
Država
Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija
Trajanje
od 1.4.2010. do 30.11.2016.
Usluge
Konzultantske usluge u području energije, tehnička i ekonomska procjena opravdanosti projekata, verifikacija mjera energetske učinkovitosti i OIE, potpora lokalnim bankama
  • Provedba kreditne linije EIB-a za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Ciljevi projekta
Smanjenje potrošnje energije, povećano korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova su od značajnog interesa Europske Komisije. Kreditna linija za energetsku učinkovitost će pomoći za promociju razvoja energetske učinkovitosti na Balkanu i u Hrvatskoj.
Podaci o projektu
Potpora u javnim i privatnim investicijama.
Specifičnosti projekta
Potpora lokalnim bankama u obliku treninga i radionica s ciljem identifikacije projekata energetske učinkovitosti.
"SOLUTION": Demonstracija obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 6.11.2009. do 23.10.2014.
Usluge
Procjena mjera energetske učinkovitosti, konzultantske usluge, konzultantske usluge u energetici, Istraživanje i razvoj
  • SOLUTION: Demonstracija obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti SOLUTION: Demonstracija obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti SOLUTION: Demonstracija obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti

Ciljevi projekta
Demonstracija inovativnih tehnologija s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova, te povećanje energetske učinkovitosti na otoku Hvaru (Hrvatska, Jadran) u sklopu CONCERTO programa.
Podaci o projektu
10.000 stanovnika + 15.000 turista tijekom turističke sezone
Specifičnosti projekta
Primjena inovativnih tehnologija energetske učinkovitosti i OIE, poput mobilnog bioplinskog postrojenja koje koristi otpad od prerade maslina i drugi bio-otpad za proizvodnju električne i toplinske energije, te komposta; demonstracija fotonaponskog postrojenja velike snage, te postrojenja za solarno hlađenje.