Infrastruktura
Izgradnja mehaničkog dijela UPOV grada Osijeka (faza II)
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 2.2015. do 5.2016.
Usluge
Izrada strojarskog projekta ugradnje tehnološke opreme
  • Izgradnja mehaničkog dijela UPOV grada Osijeka (faza II)

Ciljevi projekta
Cilj je izrada strojarske dokumentacije ugradnje tehnološke opreme za fazu II izgradnje UPOV Osijek – mehaničkog dijela uređaja s izljevom u rijeku Dravu.
Podaci o projektu
170.000 ES
Specifičnosti projekta
Ulazna crpna stanica Q=6 m³/s
Zgrada grube rešetke i prihvat septičkog mulja
Zgrada finih rešetki
Aerirani pjeskolov-mastolov
Primarni taložnici
Konačno ispuštanje u rijeku Dravu
Sustav odvodnje naselja Totovec, Šandorovec, Kuršanec i Novo Selo na Dravi
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 2014. do 2018.
Usluge
Nadzor nad izvođenjem radova na strojarskim instalacijama, savjetodavne usluge pri izradi natječajne dokumentacije i odabiru izvođača
  • Sustav odvodnje naselja Totovec, Šandorovec, Kuršanec i Novo Selo na Dravi

Ciljevi projekta
Projektiranje i izrada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sakupljenih iz odvodnog sustava naselja Totovec, Šandorovec, Kuršanec i Novo Selo na Dravi
Podaci o projektu
Kapacitet postrojenja 5.000 EJ, ukupna vrijednost investicije 3.500.000 €
Specifičnosti projekta
Izvođenje prema Ugovoru sklopljenom prema FIDIC modelu Žute knjige.
Granični prijelazi
Fotografije: Google maps
Država
Hrvatska
Trajanje
2014.
Usluge
Projektiranje elektro i strojarskih instalacija, te vode i odvodnje za Ivicom Consulting GmbH – Podružnica Zagreb
  • Granični prijelazi

Ciljevi projekta
Na granici između R. Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine predviđaju se stalni granični prijelazi za pogranični promet sa svim potrebnim sadržajima i odgovarajućom opremom, sve sukladno novim standardima određenima za kategoriju graničnog prijelaza, koji proizlazi iz zahtjeva Europske Unije.
Podaci o projektu
Stalni granični prijelazi za pogranični promet:
• GP Svilaj
• GP Kordunski Ljeskovac
• GP Lička Kaldrma
• GP Bogovolja
Specifičnosti projekta
Primjena zahtjeva Europske Unije za kategoriju graničnih prijelaza
Rekonstrukcija sustava opskrbe vodom i sustava odvodnje grada Karlovca i Duge Rese
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 2009. do 2012.
Usluge
Nadzor nad izvođenjem radova na strojarskim instalacijama
  • Rekonstrukcija sustava opskrbe vodom i sustava odvodnje grada Karlovca i Duge Rese Rekonstrukcija sustava opskrbe vodom i sustava odvodnje grada Karlovca i Duge Rese Rekonstrukcija sustava opskrbe vodom i sustava odvodnje grada Karlovca i Duge Rese

Ciljevi projekta
Projektiranje i izrada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sakupljenih iz odvodnog sustava grada Karlovca i Duge Rese.
Podaci o projektu
Kapacitet postrojenja 100.000 EJ, ukupna vrijednost investicije 15.785.349 €
Specifičnosti projekta
Mikrotuneliranje rijeke Korane pri prolasku tlačnog odvodnog kolektora od glavne precrpne stanice grada Karlovca prema pročistaču. Izvođenje prema Ugovoru sklopljenom prema FIDIC modelu žute knjige.
Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin
Država
Hrvatska
Trajanje
2008.
Usluge
Projektiranje elektro i strojarskih instalacija, te vode i odvodnje
  • Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin
  • Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin
  • Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin
  • Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin Javna podzemna garaža i Kapucinski trg Varaždin

Ciljevi projekta
Projektiranje i izrada javne podzemne garaže i uređenje Kapucinskog trga s pratećim sadržajima.
Podaci o projektu
Garaža s dvije podzemne etaže, kapaciteta cca 450 parkirnih mjesta, bruto površine 12.370 m2
Specifičnosti projekta
Spoj sa susjednim shopping centrom, strojarske, elektro i ostale instalacije