Postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje na biomasu i proizvodni pogon Slatina
Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti
od 9.2014. do 2.2015.
Kogeneracijsko postrojenje na biomasu i proizvodni pogon Slatina - Hrvatska
Studije pred-izvodljivosti za biomasu za 15 tvrtki za daljinsko grijanje u Srbiji
Istraživanje podataka i sažetak, razrada detaljnih zadataka, izrada karata i projektne dokumentacije za koncepte, usklađivanje rezultata i izvještaja sa oba tima
od 2.9.2013. do 30.4.2014.
Studije pred-izvodljivosti za biomasu za 15 tvrtki za daljinsko grijanje u Srbiji - Srbija
Pale, daljinsko grijanje - Studija izvodljivosti
Tehnička pomoć za pripremu Studije izvedljivosti
od 19.10.2012. do 28.2.2013.
Pale, daljinsko grijanje - Studija izvodljivosti - Bosna i Hercegovina
Bioplinsko postrojenje Cirkvena
Strojarsko tehnološki projekt i projekt strojarskih instalacija
2012.
Bioplinsko postrojenje Cirkvena - Hrvatska
Bioplinsko postrojenje Molve
Strojarsko tehnološki projekt
2012.
Bioplinsko postrojenje Molve - Hrvatska
Rekonstrukcija i dogradnja kotlovnice na drvnu masu, pilana Gerovo
Projektiranje strojarskih i elektro instalacija, te hidrantske mreže
od 2006. do 2007.
Rekonstrukcija i dogradnja kotlovnice na drvnu masu, pilana Gerovo - Hrvatska