Postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje na biomasu i proizvodni pogon Slatina
Fotografije: Google maps
Država
Hrvatska
Trajanje
od 9.2014. do 2.2015.
Usluge
Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti
  • Kogeneracijsko postrojenje na biomasu i proizvodni pogon Slatina

Ciljevi projekta
Izgradnja termoelektrane na biomasu električne snage 2,9 MW i pogona za proizvodnju peleta za iskorištenje otpadne topline iz kogeneracije na biomasu od 9,0 MW.
Podaci o projektu
Kapacitet kogeneracijskog postrojenja 2,9 MW električne snage i 9,0 MW toplinske snage.
Kapacitet pogona za proizvodnju peleta: 35.000 t/godinu.
Specifičnosti projekta
Povezivanje dva tehnološka procesa zbog povećanja učinkovitosti proizvodnje električne energije u kogeneracijskom postrojenju. Korištenje obnovljivog izvora energije - drvne biomase.
Studije pred-izvodljivosti za biomasu za 15 tvrtki za daljinsko grijanje u Srbiji
Fotografije: iC Arhiva
Država
Srbija
Trajanje
od 2.9.2013. do 30.4.2014.
Usluge
Istraživanje podataka i sažetak, razrada detaljnih zadataka, izrada karata i projektne dokumentacije za koncepte, usklađivanje rezultata i izvještaja sa oba tima
  • Studije pred-izvodljivosti za biomasu za 15 tvrtki za daljinsko grijanje u Srbiji

Ciljevi projekta
Cilj projekta je omogućavanje razvoja tržišta biomase i potpora održivom korištenju biomase u proizvodnji toplinske i električne energije u Srbiji. U pogledu kapitalnih investicija, vlada Republike Srbije i KfW predviđaju izgradnju nekoliko kogeneracijskih postrojenja na biomasu u suradnji s tvrtkama za daljinsko grijanje kako bi se iskoristio veliki energetski potencijal biomase u Srbiji te povećala učinkovitost proizvodnje toplinske i električne energije u Srbiji uvođenjem učinkovitih tehnologija proizvodnje energije.
Podaci o projektu
15 tvrtki za daljinsko grijanje, 500 MW toplinskog kapaciteta, 5-84 MW toplinskog kapaciteta po postrojenju, preliminarna procjena 400.000 t/god. biomase, preliminarna procjena 1.300 GWh/god. energije iz biomase, procjena 100 mil. € investicija
Specifičnosti projekta
Velik broj lokacija koje je potrebno istražiti u kratkom vremenskom roku.
Pale, daljinsko grijanje - Studija izvodljivosti
Fotografije: iC Arhiva
Država
Bosna i Hercegovina
Trajanje
od 19.10.2012. do 28.2.2013.
Usluge
Tehnička pomoć za pripremu Studije izvedljivosti
  • Pale, daljinsko grijanje - Studija izvodljivosti Pale, daljinsko grijanje - Studija izvodljivosti

Ciljevi projekta
Modernizacija sustava daljinskog grijanja s ciljem povećanja učinkovitosti i pouzdanosti opskrbe daljinskog grijanja u gradu Pale.
Podaci o projektu
Sustav daljinskog grijanja u gradu Pale sastoji se od:
1) 2 kotla s ukupnim kapacitetom of 6.800 kWt
2) 3.080 metara cjevovoda, od kojih je 2.180 m čeličnih, te 900 m s predizoliranim cijevima
3) 43 individualne podstanice
Specifičnosti projekta
Podizanje svijesti potrošača i poboljšanje ponašanja potrošača s promjenom u upravljanju na strani potrošača.
Bioplinsko postrojenje Cirkvena
Fotografije: Google maps
Država
Hrvatska
Trajanje
2012.
Usluge
Strojarsko tehnološki projekt i projekt strojarskih instalacija
  • Bioplinsko postrojenje Cirkvena

Ciljevi projekta
Za investitora potrebno je izraditi projekt bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije (bioplinska kogeneracija) u Cirkveni. Osim za proizvodnju električne energije postrojenje će toplinskom energijom opskrbljivati zgradu uprave za potrebe grijanja, odnosno hlađenja, fermentera za grijanje supstrata, sušaru za sušenje zrnastih poljoprivrednih proizvoda i plastenike za potrebe grijanja.
Podaci o projektu
Sirovina za proizvodnju bioplina će biti kukuruzna silaža, te otpad iz gnojovke postojeće farme investitora. Ukupna predvidiva količina kukuruzne silaže je 9.000 t/god i 4.000 t/god stajskog gnoja.
Postrojenje će proizvesti cca 1.920.250 Nm3/god bioplina srednje ogrjevne vrijednosti 6 – 6,5 kWh/Nm3.
Uk. električna snaga postrojenja: 500 kW
Uk. toplinska snaga postrojenja: 490 kW
Specifičnosti projekta
Projektiranje s unaprijed zgotovljenim modulima
Bioplinsko postrojenje Molve
Fotografije: Google maps
Država
Hrvatska
Trajanje
2012.
Usluge
Strojarsko tehnološki projekt
  • Bioplinsko postrojenje Molve

Ciljevi projekta
Za investitora potrebno je izraditi projekt bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije (bioplinska kogeneracija) u Molvama.
Podaci o projektu
Sirovina za proizvodnju bioplina će biti kukuruzna silaža, te otpad iz gnojovke postojeće farme investitora. Ukupna predvidiva količina kukuruzne silaže je 4.800 t/god i 2.500 t/god gnoja.
Postrojenje će proizvesti cca 1.010.973 Nm3/god bioplina srednje ogrjevne vrijednosti 6 – 6,5 kWh/Nm3.
Uk. električna snaga postrojenja: 250 kW
Uk. toplinska snaga postrojenja: 290 kW
Specifičnosti projekta
Projektiranje s unaprijed zgotovljenim modulima
Rekonstrukcija i dogradnja kotlovnice na drvnu masu, pilana Gerovo
Fotografije: iC Arhiva
Država
Hrvatska
Trajanje
od 2006. do 2007.
Usluge
Projektiranje strojarskih i elektro instalacija, te hidrantske mreže
  • Rekonstrukcija i dogradnja kotlovnice na drvnu masu, pilana Gerovo Rekonstrukcija i dogradnja kotlovnice na drvnu masu, pilana Gerovo

Ciljevi projekta
Radi povećanja kapaciteta, potrebno je povećati energetsko postrojenje s ciljem pokrivanja energetskih potreba nove proizvodne hale pilane, te nove sušare i postrojenja za proizvodnju peleta, kao i pomoćne prostore. Uz navedeno, potrebno je predvidjeti da novo postrojenje ima i mogućnost spajanja vanjskih potrošača na daljinsku toplovodnu mrežu.
Podaci o projektu
Nazivni toplinski učinak kotla: 6.000 kW
Toplovodna mreža: 6 bar, 110/80°C
Specifičnosti projekta
Velika toplinska snaga postrojenja, priključivanje potencijalnih vanjskih potrošača