Srećko Lačen

Strojarstvo | Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost

Zvanje

Diplomirani inženjer strojarstva (dipl. ing. stroj.)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Trenutna pozicija

Voditelj projektnog ureda strojarstva
Projektant
Nadzorni inženjer i konzultant za sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, sustave opskrbe plinom i vodom, sustava odvodnje i tretmana otpadnih voda, te obnovljivih izvora energije i enenrgetske učinkovitosti

 

s.lacen@ic-group.org

042 314 471

Ključne kvalifikacije

Projektiranje i nadzor strojarskih instalacija u sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije, sustavima opskrbe plinom i vodom, sustavima odvodnje i tretmana otpadnih voda, te obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
Provedba energetskih pregleda složenih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije u zgradama
Tehničko ekonomske analize složenih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije

Međunarodno iskustvo

Slovenija, Rusija, Srbija, BiH, Austrija, UAE

Članstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva